#ServeisPerEmprendre

Servei per a persones emprenedores

prestats per entitats públiques i privades de Catalunya

Declaració d'accessibilitat del web Serveis per Emprendre
 
L'Àrea d'Emprenedoria i Formació, del Departament d'Empresa i Coneixement, s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de Setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.
 
La present declaració d'accessibilitat s'aplica al web de Serveis per Emprendre
 
Situació de compliment
 
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.
 
Contingut no accessible
 
El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:
 
a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podrien existir diversos errors d'edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
 
b) Càrrega desproporcionada: no aplica.
 
c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: 
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 
Preparació de la present declaració d'accessibilitat
 
La present declaració va ser preparada el 5 d'octubre de 2020.
 
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la consultoria d'accessibilitat TOTHOMweb (https://tothomweb.com) en el marc de la col·laboració amb l'oficina d'accessibilitat del propi organisme.
 
Darrera revisió de la declaració: 5 d'octubre de 2020.
 
Observacions i dades de contacte
 
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:
 
Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
Sol·licitar informació i continguts exclosos de l'àmbit d'aplicació de la directiva
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.
 
A través de la següent Bústia de contacte
 
Procediment d'aplicació
 
El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.
 
En el cas que la resposta a la notificació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria, tal i com s'estableix en la Directiva Europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot realitzar una reclamació a: